วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย
สร้างสรรค์ยุวชน
รุ่นที่ 41
วันที่ 12-15 ตุลาคม 2553
ณ ศุนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขี้น